Enkät om lavinkunskap

En enkät kring svenska skid och snöskoteråkares förståelse för lavinprognoser är nu aktiv! Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet genomför Naturvårdsverket under april och maj en webbenkät där vi hoppas på många svar. Resultaten kommer att användas till att...

Årsstämma

Organisationens medlemmar kallas till årsstämma i Ånge, på hotell Mittlandia. Den 18/11 2018 Klockan 10.00 Välkomna!

Nationella snöskoterrådet 10 år

Nationella snöskoterrådet har nu verkat i 10 år. Detta firas med ett snöskoterforum den 2-3 oktober. Ett intressant program utlovas med bl.a. information om utredningen som gör en översyn av Terrängkörningslagen. Stig Strand kommer att leda programmet. Kolla länken...

Ny film om markskador

Nu är filmen som LRF fick i uppdrag att producera av Nationella Snöskoterrådet färdig.  Filmen syftar till att visa på varför skoterkörning på åkermark, skogsplanteringar m.m. bör och kan undvikas, dvs.  att tänka på vad som finns under snön! Ni kan se filmen på...

Ny enkät om skotervanor.

  Dela med dig av dina erfarenheter. Svara på en enkät om snöskoteråkning!   Välkomna att delta i en som Nationella Snöskoterrådet genomför under våren 2017 riktad mot snöskoterförare och markägare i samarbete med ett antal olika aktörer. Syftet är att fånga...