Årsmöte 2023

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma. Plats: Hotell Mittlandia i Ånge. Tid: Söndag den 29 Oktober kl. 10.00 Sedvanliga årsmötesärenden. Välkomna

Årsstämma 2022

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma.Plats: Hotell Mittlandia i Ånge.Tid: Söndag den 20 november kl. 10.00Sedvanliga årsmötesärenden.Mer information finns här Välkommen!

Årsstämma 2021

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma. Plats: Hotell Mittlandia i Ånge. Tid: Söndag den 14 november kl. 10.00 Sedvanliga årsmötesärenden. Välkomna

Lavinkunskaper

Lavinkunskaper brister hos många snöskoterförare De senaste tre vintrarna har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst dokumenterat minst 40 allvarliga lavintillbud med snöskoterförare varav två med dödlig utgång. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar...

Terränkörningsutredningen

SOU 2018:29- En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning Den 20 december överlämnades utredningen SOU 2018:29 – En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning till regeringen.  I utredningsdirektiven beskrevs uppdraget till att en utredare ska se över...

Årsstämma

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma. Plats: Hotell Mittlandia i Ånge. Tid: Söndag den 14 november kl. 10.00 Sedvanliga årsmötesärenden. Välkomna!        

Enkät om lavinkunskap

En enkät kring svenska skid och snöskoteråkares förståelse för lavinprognoser är nu aktiv! Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet genomför Naturvårdsverket under april och maj en webbenkät där vi hoppas på många svar. Resultaten kommer att användas till att...

Årsstämma

Organisationens medlemmar kallas till årsstämma i Ånge, på hotell Mittlandia. Den 18/11 2018 Klockan 10.00 Välkomna!

Nationella snöskoterrådet 10 år

Nationella snöskoterrådet har nu verkat i 10 år. Detta firas med ett snöskoterforum den 2-3 oktober. Ett intressant program utlovas med bl.a. information om utredningen som gör en översyn av Terrängkörningslagen. Stig Strand kommer att leda programmet. Kolla länken...