Protokoll från årsmötet 2017 finns nu på protokollsidan.