En enkät kring svenska skid och snöskoteråkares förståelse för lavinprognoser är nu aktiv! Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet genomför Naturvårdsverket under april och maj en webbenkät där vi hoppas på många svar. Resultaten kommer att användas till att förbättra svenska lavinprognoser och svensk lavininformation i stort. Enkäten är helt anonym och finns tillgänglig till och med 15 maj.

Du når enkäten via länken https://sv.surveymonkey.com/r/NNJ26HL