storlogo

SSCO står för Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation. Organisationen bildades 2006. SSCO är en organisation där medlemmarna är hela klubbar, enskilda eller företag med snöskoteranknytning. Man kan alltså vara med­lem i SSCO, även om man inte är medlem i någon klubb.

 

Utbildningsorganisationen SSCO är den som har tillstånden för utbildning och examination till förarbevis på de kurser som ordnas av organisationen. Organisationen är även en intresseorganisation som är representerad bland annat i Nationella snöskoterrådet. Nationella snöskoterrådet är en samman­ slutning av de som företräder snöskotertrafiken i Sverige.

 

SSCO:s mål är:

  • En trygg och säker snöskotertrafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt.
  • Öka människors vilja att ställa krav på och förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar i ledsystem och utbildning.
  • Att ständigt förbättra och utveckla förarbevisutbildningen.
  • Sträva efter att alla som åker snöskoter har förarbevis.