Ordförande

Gunnar Hedin

Enfastväg 1
840 80 LILLHÄRDAL
070-206 19 36
gunnar.hedin@ssco.nu

Kassör

Kent Karlsson

070-358 77 36
kent.karlsson@ssco.nu

Ledamot

Helen Forsgren

helen.forsgren@bv.sjv.se


Ledamot

Per-Henning Åström

070-584 79 98
ph.astrom@ssco.nu

Ledamot

Bengt Vikström

070-656 96 30
bengt.vikstrom@ssco.nu


Kontaktformulär
reCAPTCHA