Årsstämma 2022

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma.Plats: Hotell Mittlandia i Ånge.Tid: Söndag den 20 november kl. 10.00Sedvanliga årsmötesärenden.Mer information finns här...

Årsstämma 2021

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma. Plats: Hotell Mittlandia i Ånge. Tid: Söndag den 14 november kl. 10.00 Sedvanliga årsmötesärenden. Välkomna

Lavinkunskaper

Lavinkunskaper brister hos många snöskoterförare De senaste tre vintrarna har Naturvårdsverkets lavinprognostjänst dokumenterat minst 40 allvarliga lavintillbud med snöskoterförare varav två med dödlig utgång. En enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar...

Terränkörningsutredningen

SOU 2018:29- En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning Den 20 december överlämnades utredningen SOU 2018:29 – En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning till regeringen.  I utredningsdirektiven beskrevs uppdraget till att en utredare ska se över...

Årsstämma

Medlemmar i Sveriges snöskoteråkares centralorganisation, 80 24 34-0443, kallas till ordinarie årsstämma. Plats: Hotell Mittlandia i Ånge. Tid: Söndag den 14 november kl. 10.00 Sedvanliga årsmötesärenden. Välkomna!      ...

Enkät om lavinkunskap

En enkät kring svenska skid och snöskoteråkares förståelse för lavinprognoser är nu aktiv! Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet genomför Naturvårdsverket under april och maj en webbenkät där vi hoppas på många svar. Resultaten kommer att användas till att...