Organisationens medlemmar kallas till årsstämma i Ånge, på hotell Mittlandia.

Den 18/11 2018

Klockan 10.00

Välkomna!