SSCO utbildar för snöskoterns bästa

Om du känner att du skulle kunna utbilda till förarbevis på snöskoter, så är du varmt välkommen som utbildare i SSCO.

Grundkraven är att du ska ha körkort som du haft i minst tre år, förarbevis, samt att du ska ha en dokumenterad erfarenhet av utbildning i minst ett år. Alternativt kan du naturligtvis ha en pedagogisk utbildning.

Enklast följer du denna länk till ansökan. Skriv ut och fyll i de rutor som markerats med X, sänd den till:

SSCO
Enfastväg 1
842 95 Lillhärdal

Glöm inte att sända med dokumentation på din pedagogiska erfarenhet. Det är även viktigt att du anger adress och plats för både teori och praktik.

Du kan även mejla in ansökan till gunnar.hedin@ssco.nu Då ska du skanna  av dina intyg och sända med dessa också.

Naturligtvis är en kombination med post och mejl också möjlig.

Därefter ombesörjer vi att skicka den till Transportstyrelsen.

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig är Gunnar Hedin gunnar.hedin@ssco.nu eller 070-206 19 36