09 03 26 – 09 03 27

Minnesanteckningar Välkommen

Efter inledande välkomnande av ordföranden för Nationella Snöskoterrådet, Håkan Wennerström, berättade Janne Lindgren från Vägverket om vad som hittills gjorts och vad som planeras i rådet.

Tomas B Bjorn FTomas Berntsson, ToBe Technology, och
Björn Friström, SnowRider.
De pratade om ”hur man ska nå alla som åker snöskoter”.

Jens Nilsson från Östersunds kommun hälsade oss välkomna till Östersund, och meddelade att kommunen bjuder på lunch.

Efter lunchen var det Östersunds Snöskoterklubbs tur att hälsa välkommen. Janne Sund berättade om klubben, och gav även en kortfattad beskrivning om varför han åker snöskoter.

Projektet med dieselskoter.

Håkan Larsson från Malgomajskolan i Vilhelmina, rapporterade om det fortsatta arbetet med dieselskotern. Han kunde meddela att skotern nu försetts med turbo, och provkörningarna har precis inletts. De resultat som man hittills sett bedömde Håkan som mycket lovande.

Bränsleförbrukningen på skotern ligger i intervallet 0,44l/mil – 1,8l/mil. Det högre värdet uppnås vid mycket tungt arbete. Snittförbrukningen beräknas till 0.8l/mil.

Skoternyheter 2010.

Björn Friström, nyss hemkommen från Snow Shoot 2009 i Colorado, USA, kunde berätta om de skoternyheter som kommer 2010. Tillverkarna nämner numer inte mycket om miljö. Utvecklingen sker mest på ”friåkningsmaskiner” eller ”Back Country” som man säger i Nordamerika. Maskiner med lång matta men, inte speciellt höga kammar. Meningen är att man ska ha bra framkomlighet i ospårad terräng men, ändå kunna åka bekvämt på skoterled.

Säkerhet på snöskoter.

Per-Olov Vikberg från Naturvårdsverket informerade om Fjällsäkerhetsrådet, som han även är samordnare för.

Han gick sedan in på ett föredrag som han kallade ”Det är coolt att vara säker”. P-O visade statistik på skoterolyckor. Tyvärr har vi en ökning av olyckor med dödlig utgång. Snöskoter tillsammans med EU-moped är de enda trafikslag där olyckorna ökar.

Sedan pratade P-O om den skyddsutrustning som rekommenderas för snöskoter. Han tryckte också på det viktiga i att skaffa sig kunskap om exempelvis laviner, när man åker friåkning i fjällen.
Frågerundan efteråt handlade om många olika problem med säkerhet på snöskoter.

Matts Nilsson, närpolischef i Åre, berättade sedan om hur polisen jobbar med säkerhet. Först och främst handlar det om kontroller av både förare och fordon. Vid kontrollerna upptäcker man avställda snöskotrar som är oförsäkrade, skotrar som inte stämmer med fordonsgodkännandet osv. Inte sällan hittas också en och annan som inte har rätt behörighet för att framföra snöskoter.

Man tar också tillfället i akt att informera om snöskotertrafiken i området. Polisen ser också till att information finns ute i samhället.

Matts berättade även om det breda samarbete som man har med Fjällsäkerhetsråd och kommittéer. Man har dessutom ett mycket gott samarbete med polisen i våra grannländer.
Efterföljande frågor handlade om problem med ”norskar” och fyllkörning.

Kommunikation med ”alla skoteråkare”.

Tomas Berntsson, ToBe Technology höll ett föredrag om sin syn på säkerhet och skoteråkning. Han pratade också varmt om sin passion för naturupplevelsen och fjällen.
Tomas tryckte mycket på vikten av att använda hjälm och övriga skydd som, ryggskydd, benskydd och armskydd.
När det gäller kommunikation med ungdomar anser Tomas att arbetssättet måste förändras. Exempelvis är Internet ett viktigt verktyg i kommunikationen med ungdomar.

-Angrip rätt saker! 

Tomas råd:

 • Diskutera viktiga sakfrågor.
 • Visa förståelse för att snöskoteråkning sker på olika sätt.
 • Diskutera gärna ljudföroreningar men, Tomas anser att det har blivit mycket mindre. Försäljningen av ”slutburkar och trimpipor” har minskat kraftigt.
 • Inga högkamsförbud. Det är föraren som är problemet.
 • Diskutera fjällsäkerhet.
 • Mera utbildning i fjällkunskap.
 • Information om förbudsområden, framförallt ”varför det är förbudsområde”.
 • Håll koll på vilka mekanismer som gör att snöskoteråkningen ökar.
 • Öppna och stäng områden växelvis för att spara naturen.
 • Ge alla samma rätt till naturupplevelsen i fjällen.
 • Satsa på en hållbar skoterturism.

Björn Friström, tidningen SnowRider, talar om sin skoteråkning. Björn menar att hans åkning inte kräver samma säkerhetstänkande som i Tomas fall. Tomas sysslar ju mer med extremåkning, medan Björn anser sig som normalåkare.

Han ser alltid till att hålla sig till regler och förordningar. Björn säger att det ofta är ”tillfälliga skoteråkare” (turister), som står för den negativa synen på snöskoter. Han pratar också om den negativa bild som ofta framhålls i media. –Den måste ändras!

SnowRider kommer under nästa säsong att ägna mycket utrymme åt ”vett och etikett” när det gäller snöskoteråkning. Säkerhet kommer också att diskuteras på dessa sidor.
Tidningen vänder sig till all som tyckeratt det ”är roligt” att åka snöskoter. SnowRider kommer även att framställa en broschyr om ämnet.

En efterföljande debatt belyser att åsikterna i många stycken går isär men, i stort sett är vi överens och förhoppningen är att vi ska ”komma framåt”.

Dagen avslutades sedan med en värderingsövning som visade att majoriteten av deltagarna ansåg att bästa sättet att nå ungdomar är via internet och branschtidningar.

Dag två.

Nya förarbevisbestämmelser 1/4 och 1/10 2009.

Janne Lindgren tog på Transportstyrelsens mössa (Transp.styrelsen hade förhinder), och informerade om de nya föreskrifterna om förarbevisutbildningen.

Viktigaste nyheten är att förarbeviset blir återkallningsbart. Det var det inte förut.
De gamla förarbevisen skall bytas ut senast 2012. De nya kommer att ha foto och namnteckning. Det betyder att man inte längre måste ha annan Id-handling än förarbeviset med sig.

Ny utbildningsplan och nya kunskapsprov skall lämnas in till Transportstyrelsen senast 15 augusti. Detta är ett måste för att givna tillstånd ska fortsätta att gälla.

Kraven på utbildare och examinatorer skärps.
De nya bestämmelserna finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida.

Nya produkter.

Robin Granberg, från företaget Friboron, berättade om ett nytt smörjmedel för tvåtaktsmotorer som heter Triboron.

Triboron har nu funnits och testats i 7 år. Triboron bygger på grundämnet bor, och ersätter petroleumbaserat smörjmedel. Lukt och rök från motorn reduceras kraftigt. En effektökning kan också märkas.

Robin berättade också om företagets forskning på nya produkter, och presenterade att par riktigt intressanta resultat. Bland annat tror man att man efter att ha använt Triboron under ett tag, kan övergå till ett smörjmedel som i stort sett är ren etanol.

Anders Sterner, SnoWolverine, presenterade den nya snöskotern som tillverkas i Sverige. Anders berättade hela historien om hur företaget och snöskotern utvecklats under de fem år man funnits till. Den kommersiella lanseringen kommer att ske inom de närmaste åren.

Tomas Johansson, student på Lunds universitet, berättade om ett examensarbete som handlar om design och utveckling av snöskoter med eldrift. Tomas jämförde med andra fordon som kommit mycket längre i den utvecklingen. Enligt Tomas är elskotern både möjlig och realistisk.

Sammanfattning och avslutning.

Håkan Wennerström inledde med en frågerunda i publiken. Han fick hjälp av forumets moderator, Staffan Ling. Syftet var att betygssätta årets forum, och ge tips på ämnen inför nästa år.

Ett återkommande önskemål om ämne var ”finansiering av leder”. Skoter i tätort, var ett annat engagerande ämne. Man tyckte även att Nationella Snöskoterrådet ska verka för en ”positiv framtoning av snöskotern”. Förbudsområden önskar man en djupare diskussion om och, ”Vi måste få mera ungdomar till våra forum”. Deltagarna gav årets forum ett gott betyg.

Håkan avslutade med funderingar om vad som vore alternativet om nationella Snöskoterrådet och de återkommande forumen inte fanns. Då skulle alla organisationer och myndigheter sitta på ”sin kammare” och fundera på de här frågorna. Resultat skulle förmodligen utebli.

För Håkan finns inte detta alternativ. -Självklart är det vårt samarbete som kommer att leda framåt.
Med detta avslutade Håkan årets forum, och hälsade oss välkomna nästa år. Tid och plats bestäms senare. Bland annat med hjälp av årets deltagare som ombetts komma med förslag.

Text. Janne Sund, SSCO