Snöskoterforum i Vilhelmina 3 – 4/4 2008.

Torsdag

Den 3-4 april hölls det årliga Nationella snöskoterforumet, i Vilhelmina. De som kallade till forum är, Nationella Snöskoterrådet.

DSC01348Efter ett välkomnande av kommunalrådet Gunnar Hörnlund och moderatorn Staffan Ling, presenterades Nationella Snöskoterrådet av Håkan Wennerström och Jan Lindgren från rådet. De berättade om rådets bildande och den handlingsplan som är lagd för 07/08.

De kunde också redovisa resultat av konkret handling som hittills gjorts. Bland annat en skoter som går på miljödiesel, försök med alkolås och informationsmaterial. Håkan förrättade också den högtidliga öppningen av rådets hemsida, www.snoskoterradet.se.

DSC01359Därefter redogjorde Riita Svensson från miljödepartementet om regeringens arbete och syn på snöskoter. Hon kunde tyvärr inte delge oss några positiva besked om ledfinansiering. Riita berättade om resultat av undersökningar som gjorts angående markslitage i fjällen.

DSC01362Angéla Ekman från BioFuel Region inledde det block som skulle presentera världens första snöskoter som kan drivas av biobränsle. Angéla visade på vilka problem vi står inför, när det gäller klimatförändringarna. Hon gav bl.a. beskedet att vi har åtta år på oss att ställa om. Om vi inte gör det så kommer katastrofen att vara ett faktum.

DSC01410Sedan presenterade Håkan Larsson projektet med snöskotern. Vi fick även träffa de entusiastiska ungdomarna som jobbat med ombyggnaden. Tre grabbar från Malgomajskolan, som även lagt ned en hel del av sin fritid, för att vara klara innan forumet.

Nu följer en spännande tid av provkörningar och tester. Därefter fortsätter projektet med nya försök. En turbo skall monteras för att få till lite mera “knuff” i maskinen.

DSC01408
Dieseln är obetydligt större än orginalmotorn.

-DSC01382Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverket talade kring ämnet “High marking”, och annan buskörning i fjällvärlden. Att detta beteende är en lek med döden framgick tydligt.

 

DSC01383Vad man bland annat kan göra, för att åtminstone öka chanserna till överlevnad, berättade senare Stefan Mårtensson om. Han är lavinexpert och tillika sportchef vid Abisko turiststation. Stefan pratade mycket om utbildning, och påpekade att det finns en gedigen lavinkunskap i det här landet, men att den hittills mest inriktat sig mot skidåkare. Han menade att den utbildningen och kunskapen mycket väl går att överföra till snöskoter

Torsdagen övergick sedan åt det mer äventyrliga hållet. Vi fick prova på att köra crosscart och fyrhjuling på is. Detta var mycket uppskattat av de som valt att delta.

Dagen avslutades med en trevlig middag på Hotell Vilhelmina.

Fredag

DSC01390Fredagen inleddes med reflektioner från torsdagen med Staffan Ling.

Elisabet Jonsson från Vilhelminabygdens skoterorganisation inledde sedan dagens första tema, som var skoterleder. Elisabet berättade om uppbyggnaden av Vilhelminamodellen. Vi fick både historik och en beskrivning av genomförandet. Vilhelminamodellen är en sammanslutning av skoterklubbarna i kommunen, som tillsammans med kommunen driver ledsystemet i Vilhelmina. Mer information hittar du här. VBS

Därefter tog Sven-Erik Hammar, VD för Funäsdalsfjällen Skoterled AB, vid. De har en annan lösning. I Funäsdalen sköts skoterlederna av ett driftsbolag, som i alla stycken är affärsdrivande. Info här. Funäsdalen

Slutligen berättade Sixten Person om den modell som man valt i Åre. Där har ett antal skoterklubbar bildat en ekonomisk förening som driver ledsystemet. VÄSEK

DSC01394 Elisabet Jonsson

DSC01396 Sven-Erik Hammar

DSC01400 Sixten Persson

Håkan Wennerström, Vägverket, och Lars-Gunnar Lundvall, Snofed, berättade sedan om Vägverket och Nationella snöskoterrådets projekt som handlar om att få fram digitala skoterledskartor för hela landet. Ett pilotprojekt har genomförts i Norrbotten, som innebär att uppgifter om samtliga skoterleder där, har inhämtats. Nu är frågan -Hur går vi vidare?.

Dennis Bederhoff från NUTEK informerade sedan om turismens betydelse. Han påpekade att snöskoterturismen har en mycket stor utvecklingspotential i Sverige. Dennis betonade vikten av att “sticka ut”.

Ett sammanfattning och avslutningsanförande hölls sedan av Håkan Wennerström. Han tackade för deltagandet och, flaggade för nästa års forum. Det ska hållas den 26 – 27/3 2009. Platsen är dock ännu ej bestämd. Vi inbjöds alla att komma med förslag och, “ansöka” om att få stå som värd, till Nationella Snöskoterrådet.

Jan Sund, sekreterare SSCO