SSCO har fått eget utbildningstillstånd för förarbevis

Nu har SSCO fått ett eget utbildningstillstånd utfärdat från Vägverket.
Vi återkommer med mer praktiska frågor om tillståndsnummer och förfarande.
Just nu är vi intresserade av att komma i kontakt med utbildare som vill utbilda genom SSCO.
Om du var godkänd utbildare för SVEMO Snöskoter så är du även godkänd utbildare för SSCO.

Kontakta SSCOs ordförande Gunnar Hedin 070-206 19 36 om du är intresserad av att fortsätta eller
SSCOs utbildningsansvarige Peter Wikstström 070-659 05 46.