På måndagskvällen den 23/10 2006, föddes organisationen Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation. Förkortningen SSCO är ett “arbetsnamn” som i första hand gäller tills ett första årsmöte hållits.

Anledningen till bildandet är att, SVEMO har beslutat att upphöra med sin verksamhet på kansliet i Östersund. All utbildningsverksamhet för förarbevis, och touringfrågor skall hädanefter skötas av SNOFED, är tanken. Förvisso i Östersund under en övergångsperiod men, vi tror definitivt inte på någon fortsättning i längden. Det finns ingen anledning för SNOFED att, driva två kansli. SNOFED torde inte heller ha ekonomiska möjligheter till detta. Den troliga utvecklingen är istället att, alla som vill bedriva förarbevisutbildning måste vara medlem i SNOFED. Det skulle medföra en dubbelanslutning för alla klubbar som har någon form av tävlingsverksamhet, eftersom att man då är tvingad att vara medlem i SVEMO.