I Sverige är det i stort sett fritt att åka skoter överallt där snö täcker backen så mycket att det inte finns risk att vegetationen under skadas.
Ställen som man inte ska åka på trots tjockt snötäcke är öppna ytor som hyggen, åkrar och ängar. Dessutom ska man inte köra i närheten av en renhjord.

I fjällen finns det många regleringsområden dår det är förbjudet att köra snöskoter överhuvudtaget. Ett bra tips är att skaffa en fjällkarta där alla områden är utmärkta.

Det säkraste och bästa stället att köra snöskoter är på särskilda skoterleder. Det är leder som är märkt för skotertrafik, vanligast med märket påbjuden skoterkörning och rödmarkerade kryss. Observera att de röda kryssen även kan betyda att det är en skidled.
En skoterled är röjd och oftast sladdad så att den ska bli jämn och fin. Det är skoterklubbarna som upprättar och sköter skoterlederna helt ideellt. Undantag finns som exempelvis i Funäsdalen där ett bolag äger och sköter skoterlederna. Där måste man betala för att åka på lederna.
Om du vill åka på en led som sköts av en skoterklubb bör du betala medlemsavgift till klubben. Detta är ofta den enda inkomst klubben får för att hålla leden sladdad och röjd.

På svenska skoterleder har skoteråkaren väjningsplikt mot exempelvis skidåkare, vandare och andra som nyttjar skoterleden. Om en renhjord står på skoterleden bör man vända och hitta en annan väg runt hjorden annars kanske de blir störda.