Info utbildare

Här finns information och blanketter för dig som är utbildare/supervisor för SSCO.

Innan de av SSCO godkända cirkelledarna startar upp en utbildning måste utbildningen anmälas till SSCO.

Anmälan sker på speciell blankett vilka är skickade till de som godkänts för att bedriva utbildning.

Använd vår deltagarlista, Kom ihåg att kontrollera ID-handling. Listan finns här….

Examination (provförrättning) sker av Transportstyrelsen och SSCO godkända examinatörer.
Godkända Examinatörer hittar du under fliken Examinatorer

Efter genomförd utbildning mejlar du den reviderade deltagarlistan (bara de som kom) till gunnar.hedin@ssco.nu.

Instruktion steg för steg. Här…

Sedan sätter man in examinationsavgiften till SSCO på bankgiro nr: 5320-6694. Spara kvittot, och visa upp det för examinatorn.

SSCO har utbildningstillstånd.

Info:
Gunnar Hedin
070-206 19 36
gunnar.hedin@ssco.nu

Anmälan SSCO

Obs du behöver Acrobat Reader för att se dessa dokument. Ladda ner här.

Under Snön