Detta ska examinator kontrollera och informera om

Att examinationsavgiften betalats in på bankgiro 5320-6694 SSCO.
Stäm av med deltagarlista. Kopia av deltagarlista behålls av examinator.

Examinatorn KONTROLLERAR LEGITIMATION på respektve deltagare innan provet genomförs.

Delge gruppen provet utan tidspress.
Att den som vill göra provet muntligt, får göra detta.

Dela ut svarsblanketten och be deltagarna fylla i alla personuppgifter. (inkl. telef. nr:)

Dela ut proven. Finns alternativ A-B-C och ska varvas så att inte två med samma
prov sitter brevid varandra.

Ingen skriver eller kluddar på själva provet
Respektive deltagare får högst ha fyra (4) fel, alltså 24 rätta svar av totalt 28 frågor
för att bli godkänd.

Vid EJ godkänt prov får deltagare skriva nytt prov omgående. Detta eventella
omprov ingår i provavgiften. Observera att detta är en nyhet sedan säsongen 2012-2013

Efter provtillfälle fyller examinator och studieledare i respektives uppgifter på svarsblankett.

Efter genomförd utbildning måste du rapportera elektroniskt till Transportstyrelsen.

Om inte utbildaren rapporterat måste examinatorn göra det. Instruktion steg för steg. Här…

Orginal av svarsblankett och kopia på kvitto behålles av examinator i MINST två (2) år.

Info:
Gunnar Hedin
070-206 19 36

Här finns iblanketter för dig som är examinator för SSCO.

Reseräkning

Statistik

Obs du behöver Acrobat Reader för att se dessa dokument. Ladda ner här.