Detta ska examinator kontrollera och informera om

Att examinationsavgiften på 400:- per deltagare betalats in på bankgiro 5320-6694 SSCO.
Stäm av mot deltagarlista. Kopia av deltagarlista behålls av examinator som sedan fyller i uppgifterna om eleven är godkänd och vill bli medlem. Examinatorn fyller i excelfilen och skickar den sedan till Gunnar när du är klar med examinationen.

Länk till excelfilen: Här……..

 

Examinatorn KONTROLLERAR LEGITIMATION på respektive innan provet genomförs.

Delge gruppen provet utan tidspress.
Att den som vill göra provet muntligt, får göra detta.

Dela ut svarsblanketten och be deltagarna fylla i alla personuppgifter. (inkl. telef. nr:)Stäm av att uppgifterna på blanketten stämmer mot legitimation och deltagarlistan.

Dela ut proven. Finns alternativ A-B-C och ska varvas så att inte två med lika prov sitter bredvid varandra.

Ingen skriver eller kluddar på själva provet.

Respektive deltagare får högst ha fyra (4) fel, alltså 24 rätt svar krävs av totalt 28 frågor för att bli godkänd. Vid EJ godkänt prov får deltagare skriva nytt prov omgående. (Byt frågeformelär).

Detta eventuella omprov ingår i provavgiften.

Efter provtillfälle fyller examinator och utbildare i respektives uppgifter på svarsblankett. Efter genomförd utbildning måste du rapportera elektroniskt till Transportstyrelsen. Länk till transportstyrelsens sida för att rapportera examination: Här……

 

Originalet av svarsblankett och kopia på kvitto behålles av examinator i MINST två (2) år.

 

Info/frågor:
Gunnar Hedin
070-206 19 36

gunnar.hedin@ssco.nu