De klubbar som är medlem i SVEMO kan använda sig av SISU.
Om man vill utbilda genom SISU går det  även bra att utbilda genom klubben Svegs Skoter Club Offroad (SSCO)
Då anger man som utbildare; Svegs SCO avd. “ortnamn”.
När ni anmäler att ni ska starta en utbildning anmäler ni även detta till SISU Idrottsutbildarna som studiecirkel eller övrig gruppverksamhet.

Hos SISU Idrottsutbildarna beställer ni även utbildningsboken. Meningen med detta upplägg är dels studieförbundets upplägg av kursen samt att kursen bekostar utbildningsboken genom resurser från SISU Idrottsutbildarna.

Länkar till ditt distrikt
SISU Idrottsutbildarna

De klubbar som inte är medlemmar i SVEMO kan höra av sig till Janne Sund, 070-326 97 55 el. Gunnar Hedin, 070-206 19 36, så berättar vi hur ni kan gå till väga.