Förarbevis snöskoter

Från den 1 januari 2000 gäller krav om obligatorisk förarlicens för de som ska framföra snöskoter.
Den som innehar körkort/traktorkort utfärdat före 99-12-31 behöver inte ha förarbevis. De som tar körkort/traktorkort efter 00-01-01 ska alltså ha förarbevis för att få framföra sööskoter.
Åldersgräns 16 år.

Den som innehar ett körkort utfärdat före 99-12-31 får alltså köra snöskoter lagligt, utan att genomgå speciell utbildning. Enligt körkortslagen är man som motorfordonsförare skyldig att känna till gällande lagar och regler. Så även om du har ett körkort utfärdat på 1900-talet bör du skaffa dig de kunskaper en förarbevisutbildning medför.

Byte av körkort påverkar inte grundutfärdandedatum.

Mål med utbildningen

Utbildningen avser att ge deltagarna kunskap, färdighet och attityd om skotern och dess användning som överensstämmer med samhällets krav på ett riktigt uppträdande med skoter. SSCO förarbevisutbildning med betoning på trafik- och fjällsäkerhet samt hänsyn till miljö, natur- och skogsvård.

Upplägg

Studieplanen omfattar 10 studietimmar om 60 minuter vardera. Studieplanens upplägg bygger på kapitelindelning i studiematerialet. Studietiden skall fördjupas i vissa avsnitt, bland annat i första hjälpen och praktiska övningar.

Studiematerial

Grundmaterialet utgörs av vår bok “Så kör vi snöskoter”,